Τηλέφωνο: (30) 2410 534 461

Cart

ALLERGAN Refresh Λιπαντικές Οφθαλμικές Σταγόνες, 30×0.4ml

8.17 7.92

Ανακουφίζει από την ξηροφθαλμία ακόμη και λόγω ηλικίας, εφυγραίνει τα ξηρά και ερεθισμένα μάτια και καταπραΰνει την αίσθηση κνησμού και καύσου.

Σύγκριση
Κωδικός προϊόντος: 10700 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή Προϊόντος

LLERGAN Refresh Λιπαντικές Οφθαλμικές Σταγόνες

Το Refresh λιπαίνει την επιφάνεια των οφθαλμών σας, ανακουφίζοντας τους από το αίσθημα της ξηρότητας, την ενόχληση ή το τσούξιμο που προκαλούν οι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες.

Το Refresh είναι ένα στείρο διάλυμα μια δόσης, χωρίς συντηρητικό, το οποίο περιέχει πολυβινυλική αλκοόλη 1,4%, ποβιδόνη 0.6%, νάτριο χλωριούχο και ύδωρ κεκαθαρμένο.

Γενικές πληροφορίες: To Refresh είναι ένα οφθαλμικό λιπαντικό, με ποιοτική και ποσοτική σύνθεση και δραστικές ουσίες, την πολυβινυλική αλκοόλη και ποβιδόνη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ανακουφίζει από τα συμπτώματα του «ξηρού οφθαλμού» και άλλων παρόμοιων συνδρόμων, καθώς επίσης και από την ενόχληση και τον ερεθισμό που σχετίζονται με τη χρήση φακών επαφής.

ΧΡΗΣΗ: To Refresh εφαρμόζεται στον οφθαλμό.

Αποσπάστε έναν περιέκτη μιας δόσης από την ταινία.

Κρατήστε τον περιέκτη μιας δόσης κατακόρυφα (με το πώμα προς τα πάνω) και στρέψτε και τραβήξτε το πώμα.

Κατεβάστε προσεκτικά το κάτω βλέφαρο, ώστε να δημιουργήσετε ένα σάκκο. Αναποδογυρίστε τον περιέκτη μιας δόσης και πιέστε τον με ήπιες κινήσεις, ώστε να απελευθερωθούν 1 ή 2 σταγόνες σε κάθε μάτι.

Ανοιγοκλείστε τα βλέφαρα μερικές φορές.

Σε περίπτωση που μια σταγόνα δεν μπει στο μάτι σας, προσπαθήστε ξανά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το Refresh αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Η συνήθης δόση είναι 1 ή 2 σταγόνες στον(ους) προσβεβλημένο(ους) οφθαλμό(ούς), όπως απαιτείται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον περιέκτη μιας δόσης, εάν το περιστρεφόμενο πώμα είναι σπασμένο πριν από την πρώτη χρήση. Το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμα. Πλύνετε τα χέρια σας πριν από τη χρήση. Για να διατηρήσετε τις οφθαλμικές σταγόνες χωρίς μολύνσεις, μην αφήσετε το ανοικτό άκρο του περιέκτη μιας δόσης να έρθει σε επαφή με το μάτι σας ή με οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. ​Μην χρησιμοποιήσετε ξανά τον ίδιο περιέκτη μιας δόσης, ακόμα και αν έχει απομείνει μια μικρή ποσότητα διαλύματος. Εάν φοράτε φακούς επαφής, πρέπει να τους αφαιρέσετε πριν από τη χρήση του Refresh και να περιμένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά, προτού ξαναφορέσετε τους φακούς σας.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Refresh: Εάν τα συμπτώματα, όπως ερεθισμός, πόνος ή ερυθρότητα των ματιών επιμένουν ή επιδεινώνονται ή εάν παρουσιαστεί μεταβολή στην όραση σας, διακόψτε τη λήψη αυτού του φαρμάκου και επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας το συντομότερο δυνατόν.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Μην χρησιμοποιήσετε το Refresh σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην πολυβινυλική αλκοόλη ή στην ποβιδόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Refresh.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Εάν χρησιμοποιείτε άλλες οφθαλμικές σταγόνες, αφήστε ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 λεπτών, πριν από την εφαρμογή του Refresh.

Κύηση: Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο. To Refresh μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μετά από τη συμβουλή του γιατρού.

Γαλουχία: Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

To Refresh μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του θηλασμού μετά από τη συμβουλή του γιατρού.

Ικανότητα οδήγησης και χειρισμός μηχανημάτων: To Refresh μπορεί να προκαλέσει παροδική θόλωση της όρασης. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, περιμένετε να υποχωρήσει η θόλωση πριν από την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Όπως όλα τα σκευάσματα ιατρικής χρήσης, έτσι και το Refresh μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Είναι γνωστό ότι παρουσιάζονται οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά ο αριθμός των ατόμων που είναι πιθανό να προσβληθούν παραμένει άγνωστος.

Βραχυχρόνιο αίσθημα τσουξίματος ή ερεθισμός του ματιού αμέσως μετά την εφαρμογή των σταγόνων.

Ερεθισμός του οφθαλμού

Πόνος του οφθαλμού

Ερυθρότητα οφθαλμού

Όραση θαμπή

Κνησμός οφθαλμού

Αίσθηση ότι έχει μπει κάτι στον οφθαλμό σας

Οφθαλμικό έκκριμα

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας.

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Εάν χρησιμοποιήσετε περισσότερες σταγόνες Refresh, δε θα προκληθεί βλάβη. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολικά πολλές σταγόνες στο(α) μάτι(α) σας, πλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό. Χρησιμοποιήστε την επόμενη δόση σας τη συνήθη ώρα.

Σε περίπτωση παράλειψης μιας δόσης: Εάν ξεχάσατε μια δόση, χρησιμοποιήστε το Refresh αμέσως μόλις το θυμηθείτε, εκτός και αν πλησιάζει σχεδόν η ώρα για την επόμενη δόση σας. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

ΛΗΞΗ: Να μη χρησιμοποιείτε το Refresh μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην προεξοχή του περιέκτη μιας δόσης μετά το «ΕΧΡ» και στο κουτί μετά το «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.